Phòng vé máy bay giá rẻ Hà Nội, Sài Gòn của các hãng hàng không Việt Nam, Phòng vé bán vé máy bay giá rẻ đi quốc tế của hơn 30 hãng hàng không
Hỗ trợ đặt vé máy bay: 0984795589 - 0966877276 - 0945674356

Nhân dịp khai truơng đường bay mới Hà Nội - Hongkong Jetstar khuyến mạng toàn mạng bay giá vé chỉ từ 29,000VNĐ

Người đăng bài viết: Văn Lâm
Khai trương đường bay giữa Hà Nội và Hồng Kông, Khuyến mại toàn mạng bay giá chỉ từ 29.000đ! Chương trình bắt đầu từ 11:00 ngày 04/09 đến 23:59, hoặc khi vé được bán hết trên hệ thống ngày 06/09/2015 với giá chỉ từ 29.000 đồng. Quý khách nhanh tay đặt vé khi vé được bán hết.
Nhân dịp khai truơng đường bay mới Hà Nội - Hongkong Jetstar khuyến mạng toàn mạng bay giá vé chỉ từ 29,000VNĐ

Nhân dịp khai truơng đường bay mới Hà Nội - Hongkong Jetstar khuyến mạng toàn mạng bay giá vé chỉ từ 29,000VNĐ

Điểm khởi hành   Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Loại vé Giá Starter^
VND
 
Hà Nội   Hong Kong 7 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND29000 Mua vé
 
Hong Kong   Hà Nội 7 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND29000 Mua vé
 
Hà Nội   Bangkok 1 Apr - 
27 Apr 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND99000 Mua vé
 
Bangkok   Hà Nội 1 Apr - 
27 Apr 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND99000 Mua vé
 
Hà Nội   Bangkok 4 May - 
22 May 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND99000 Mua vé
 
Bangkok   Hà Nội 4 May - 
22 May 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND99000 Mua vé
 
Hà Nội   Bangkok 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND99000 Mua vé
 
Bangkok   Hà Nội 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND99000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND99000 Mua vé
 
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND99000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND99000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND99000 Mua vé
 
Hải Phòng   Buôn Ma Thuột 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND149000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Hải Phòng 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND149000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND149000 Mua vé
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND149000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 1 Apr - 
27 Apr 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND199000 Mua vé
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr - 
27 Apr 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND199000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND199000 Mua vé
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND199000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 4 May - 
22 May 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND199000 Mua vé
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 4 May - 
22 May 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND199000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 4 May - 
22 May 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 4 May - 
22 May 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Hà Nội   Đà Lạt 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Đà Lạt   Hà Nội 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Thanh Hóa 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Thanh Hóa   Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 1 Apr - 
27 Apr 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr - 
27 Apr 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đồng Hới 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Đồng Hới   Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Chu Lai 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Chu Lai   Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND350000 Mua vé
 
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND350000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND350000 Mua vé
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND350000 Mua vé
 
Đà Nẵng   Singapore 27 Nov - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Singapore   Đà Nẵng 27 Nov - 
17 Dec 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Đà Nẵng   Singapore 6 Jan - 
27 Jan 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Singapore   Đà Nẵng 6 Jan - 
27 Jan 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Đà Nẵng   Singapore 16 Feb - 
10 Mar 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Singapore   Đà Nẵng 16 Feb - 
10 Mar 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Đà Nẵng   Singapore 12 Apr - 
26 May 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Singapore   Đà Nẵng 12 Apr - 
26 May 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Kuala Lumpur 4 May - 
12 May 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND619000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Kuala Lumpur   Tp.Hồ Chí Minh 4 May - 
12 May 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND619000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Kuala Lumpur 14 Apr - 
27 Apr 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND619000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Kuala Lumpur   Tp.Hồ Chí Minh 14 Apr - 
27 Apr 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND619000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Kuala Lumpur 29 Sep - 
5 Nov 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND619000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Kuala Lumpur   Tp.Hồ Chí Minh 29 Sep - 
5 Nov 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND619000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Penang 29 Sep - 
5 Nov 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND683000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Penang   Tp.Hồ Chí Minh 29 Sep - 
5 Nov 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND683000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Penang 14 Apr - 
27 Apr 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND683000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Penang   Tp.Hồ Chí Minh 14 Apr - 
27 Apr 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND683000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Penang 4 May - 
12 May 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND683000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Penang   Tp.Hồ Chí Minh 4 May - 
12 May 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND683000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Jakarta 14 Apr - 
27 Apr 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND699000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Jakarta   Tp.Hồ Chí Minh 14 Apr - 
27 Apr 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND699000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Jakarta 4 May - 
12 May 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND699000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Jakarta   Tp.Hồ Chí Minh 4 May - 
12 May 2016
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND699000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Jakarta 15 Sep - 
22 Sep 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND699000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Jakarta   Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep - 
22 Sep 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND699000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Jakarta 29 Sep - 
5 Nov 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND699000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Jakarta   Tp.Hồ Chí Minh 29 Sep - 
5 Nov 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND699000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Surabaya 29 Sep - 
5 Nov 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND1089000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Surabaya   Tp.Hồ Chí Minh 29 Sep - 
5 Nov 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND1089000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Surabaya 15 Sep - 
22 Sep 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND1089000 Mua vé
Nối chuyến tại Singapore
Surabaya   Tp.Hồ Chí Minh 15 Sep - 
22 Sep 2015
23:59
06/09/2015
Khuyến mại toàn mạng!
Chú ý
Starter VND1089000 Mua vé

Liên hệ đặt vé máy bay:

--------------------------------
Phòng vé máy bay VNTC
Văn Lâm:  090 321 62 55
Ms Hồng : 094 567 4356 -0966 877 276
Phòng vé máy bay0466834250
Địa chỉ:  Tầng 8 - P801 Tòa 789C( Bộ Quốc Phòng ) Phường Mỹ Đình ,Q. Nam Từ Liêm , Hà Nội 
Website: http://vemaybaygianet.com
Email: dohong@vntc.net

Ý kiến bạn đọc

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

tra vé máy bay

Click chọn hãng hàng không bạn muốn kiểm tra
 

Phòng vé máy bay VNTC

Phòng vé máy bay VNTC

Thông tin phòng vé máy bay VNTCPhòng vé máy bay VNTC là một đơn vị thuộc tập Đoàn VNTC ( Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công nghệ và Phát triển Thương mại VNTC) hoạt động và kinh doanh lĩnh vực cung cấp vé máy bay. Và là đại lý bán vé máy bay uy tín của các hãng hàng không trong nước và Quốc tế.Phòng vé...

Danh mục vé máy bay

Dịch vụ bán vé máy bay

Chính sách vận chuyển giao nhận

Ngay sau khi đã xác nhận quý khách thanh toán thành công đơn hàng Đại lý bán vé VNTC sẽ xuất vé cho quý khách.Quý khách sẽ chọn các phương thức nhận vé thức sau: Nhận vé tại đại lý:Sau khi đặt vé thành công, Quý khách vui lòng đến Đại lý vé máy bay VNTC  (Địa Chỉ: số 5 Ngõ 87 Hoàng Quốc...

Hãng hàng không

Phòng bán vé máy bay VNTC là một trong những phòng bán  vé máy bay giá rẻ tại Việt Nam và là một phòng  bán vé uy tín được nhiều khách hàng tin cậy
Ngoài ra chúng tôi thương xuyên cập nhật các thông tin hữu ích như các loại vé máy bay khuyễn mại của các hãng hàng không và thông tin giá vé máy bay, vé máy bay nội địa, vé may bay quốc tế, vé máy bay tết.